Pivrnec cup - rozpis

rozpis

Pořadatel:

SK SNS Smrµovka

Datum:
22.-24.7.2005
Centrum:
Základní ±kola Lučany nad Nisou
Prezentace:
čtvrtek 21.7.2005 od 16:00 do 20:00 v centru závodu
pátek 22.7.2005 od 9:00 do 12:00 v centru závodu
Program:
E122.7.200500=14:00krátká traźintervalový start
E223.7.200500=10:00klasická traźintervalový start
E324.7.200500=9:00zkrácená traźhandicapový start
Kategorie:
D10,D12,D14,D16,D18,D20,D21E,D21A,D21B,D21C,D35,D40,D45,D50,D55,D60,D65
H10,H12,H14,H16,H18,H20,H21E,H21A,H21B,H21C,H35,H40,H45,H50,H55,H60,H65,H70
V kategoriích D/H21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu HSH k 30.6.2005.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlá±ených.
Mapa:
1:10 000, E=5m, stav jaro 2005
Terén:
Podhorský
Systém raµení:
SportIDENT, závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlá±ce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 30,- Kč/den. V případě ztráty čipu se účtuje 700 Kč.
Přihlá±ky:
E-mailem na adresu pivrnec-cup@sns.cz v předepsaném txt formátu. Přihlá±ka je platná aµ po potvrzení přijetí pořadatelem!!!
Vklady:
Přihlá±ky doručené a zaplacenédo 17.6.2005do 1.7.2005od 2.7.2005
do D,H14, od D55,H60200 Kč250 Kč300 Kč
ostatní300 Kč400 Kč500 Kč
SI čip/den30 Kč30 Kč30 Kč

Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet SK SNS Smrµovka; GE Capital Bank; číslo účtu 160299099/0600; VS 2207 + číslo oddílu podle adresáře ČSOB.

Ubytování:
ZŚ + ŚD třídy250 míst21.-24.7.2005150 Kč (osoba/pobyt)
Vlastní stany50 stanů21.-24.7.2005150 Kč (osoba/pobyt) 1/3 ±kolního hři±tě
Ubytovna35 lůµek150 Kč + 14 Kč obecní poplatek (4-6 lůµkové pokoje), info 483 300 179, 602 228 294 nebo ubytovani@tjlucany.cz
Parkování:
2/3 ±kolního hři±tě - kapacita 80 aut, poplatek 20 Kč
Klasika:
Dětský závod22.7.2005; start 00=17:30
MTBO22.7.2005; start 00=18:00
Pivní ±tafety23.7.2005; start 00=16:00startovné za ±tafetu 180 Kč při prezentaci
Vyhlá±ení:
Vyhlá±ení závodu Pivrnec Cup proběhne v neděli 24.7.2005 v centru závodu
Zábava:
Tělocvična v Sokolovně bude hostit tradiční Pivrcovský večírek
Informace:
http://pivrnec-cup.sns.cz
Bafíci:
ředitel závoduMartin "Wir cák" Würz
hlavní rozhodčíJiří Rýdl - R2
stavitel E1Michal "Mi±i" Hons
stavitel E2Martin "Wir cák" Würz
stavitel E3Michal "Mi±i" Hons

Orienźácká ±kolka při závodech k dispozici v areálu MŚ, v případě mokré varianty v ŚD

counter CNW:Counter